Monthly Archives: December 2010

yılbaşında kaybolan markalar – (m)arka plan – HaberTürk, 24 Aralık 2010

The article below was published as part of my branding column (M)arka Plan on the Turkish daily newspaper, HaberTurk, on December 24, 2010. In this column, I discuss how brands should avoid the temptation to jump on the season’s bandwagon wrapping themselves up with the generic holiday colors and symbols, which only leads them to [...]

MARKADA SOSYAL DEVRİM – (M)ARKA PLAN – HaberTürk (marka konferansı özel eki)

The following article is from my column for HaberTürk newspaper of Turkey for the start of the International Brand Conference in Istanbul.
Marka dünyasında bir devrim yaşanıyor, ve beklentim MARKA 2010 katılımcılarının bu devrime tanıklık edecekleri yönünde. Artan marka tartışmaları ve genişleyen marka sınırları paralelinde çeşitlenen konferans içeriği bu değişimin habercisi.
Marka 2010 konuşmacılarından biri Nielsen [...]